Algemene voorwaarden 2020-2021

new

1. Betalingen danslessen

 Alle betalingen gaan via automatische incasso en worden aan het begin van elke maand geïncasseerd. In2Dance heeft 41 lesweken per schooljaar. Onze basisschoolvakanties zijn verrekend in het contributiebedrag, behalve de zomervakantie. Daarom zijn de automatische incasso’s verdeeld over elf maanden. (41 lesweken, qua totale kosten, verdeeld over 11 maanden) Voor rittenkaarten zie punt 10. 

2. Inschrijven 

Inschrijven kan via een daarvoor bestemd inschrijfformulier dat je kunt downloaden via onze website. Bij inschrijven betaalt iedere cursist eenmalig €20,- inschrijfgeld. Dit wordt in de eerste automatische incasso verwerkt. De automatische incasso gaat zonder officiële uitschrijving (via het uitschrijfformulier op de website) stilzwijgend door. 

3. Opzeggen 

Er is de mogelijkheid om door het jaar heen op te zeggen. Hierbij geldt 1 maand opzegtermijn. Dit moet schriftelijk via een daarvoor bestemd uitschrijfformulier. Deze kun je online invullen via de website. Na bevestiging, is de uitschrijving definitief. Via andere wegen uitschrijven is niet mogelijk. 

4. Abonnement bevriezen. 

Wij proberen zoveel mogelijk mee te denken met onze cursisten. Bij langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of studie/cursus kan het abonnement tijdelijk worden bevroren. De kosten staan dan op 0, maar je blijft wel als lid in ons bestand. Dit kan tot maximaal 1 jaar. Dit kan je aangeven via het emailadres info.in2dance@gmail.com. Voor de lessen ervoor kan geen restitutie van lesgeld worden gevraagd. 

5. Veranderen van les door het schooljaar heen 

In principe staat de les van de cursist per schooljaar vast. Soms komt het voor dat een cursist tussendoor verandert van les of een extra les wilt gaan volgen. Dit gebeurt altijd in overleg met de docent. Na goedkeuring kan de cursist dit melden per mail aan info.in2dance@gmail.com. 

6. Wijziging lesgeld en algemene voorwaarden. 

De contributie en algemene voorwaarden liggen per schooljaar vast. In2Dance is bevoegd om aan het einde van elk schooljaar de contributie en de algemene voorwaarden aan te passen indien nodig. Hier worden alle leden dan per mail van op de hoogte gebracht. 

7. Onze docenten 

In2Dance gaat voor kwaliteit. Al onze lessen worden gegeven door professionele docenten, allen gediplomeerd.
Als een docent ziek is, wordt de les vervangen of ingehaald op een ander moment. Het inhaalmoment wordt altijd gepland in samenspraak met ouders en leden van de desbetreffende groep. Als een les wegvalt door overmacht (ernstige sneeuwval of noodweer), is het niet gegarandeerd dat de les kan worden ingehaald. Wel krijgen leden de optie om in dezelfde week aan een soortgelijke les deel te nemen. 

8. Afwezig 

Mocht een les niet gevolgd kunnen worden, door bijvoorbeeld ziekte, dan waarderen we het dat om een afmelding te krijgen via info.in2dance@gmail.com. Deze les kan alleen worden ingehaald in een ander lesuur. Restitutie van lesgeld in niet mogelijk. Bij langdurige ziekte verwijzen we naar punt 4. 

9. Uitvoeringen en wedstrijden Dans 

We gaan ervan uit dat iedereen 1 jaar vol maakt. Dit omdat we aan het einde van elk dansjaar een gezamenlijke afsluiting hebben voor alle groepen. Het is immers een teamsport waarin we als groep werken aan een einddoel.
Wedstrijden: Naast de reguliere lessen hebben we ook verschillende selectiegroepen en wedstrijdgroepen. De leerlingen kunnen hiervoor geselecteerd worden door de docenten. Als je deel uitmaakt van een van deze teams, hoort daar ook bij dat je: 

  • Maar een minimum aantal lessen per jaar mist
  • Je je volledig inzet voor je dansteam
  • Je jezelf zo veel mogelijk vrij maakt voor de wedstrijden en extra gastoptredens in het weekend. We proberen deze data altijd zo snel mogelijk te communiceren.
  • Je bereid bent om financieel bij te dragen aan je eigen wedstrijd-outfit

Voorstellingen: Het ene jaar hebben we een kleine voorstelling rond de kerst, het andere jaar is er een grote eindvoorstelling in theater De Enck in Oirschot. 

Deze laatste vindt meestal plaats in juni/juli. Al onze dansgroepen doen hieraan mee! Bij deze grote voorstelling hopen we ook op jullie aanwezigheid bij podiumrepetities, oefenen van de einddans en de generale repetitie. 

10. Volwassenen 

Voor de les Dance and Fiësta is het mogelijk om een rittenkaart te nemen. Deze rittenkaart bestaat uit 12 lessen en is 5 maanden geldig. 

11. Huisregels 

In de dansschool mogen alleen dansschoenen/sneakers voor binnen gebruikt worden. Geen straatschoenen! Geen kauwgom in de les. Toon respect voor je docent en voor je medeleerlingen. Pesten wordt niet getolereerd! Indien er bewijzen zijn van pestgedrag, kan de persoon die pestte geweigerd worden in de danslessen. Wees op tijd aanwezig voor de les.

12. Gebruik van foto’s en filmpjes door de dansschool 

In2Dance gebruikt sporadisch foto’s en filmpjes die gemaakt zijn met voorstellingen en/of wedstrijden voor reclame doeleinden. Deze foto’s worden mogelijk geplaatst op onze website, onze facebook pagina of op onze instagram account. Wil je niet dat je foto op sociale media verschijnt? Mail dit dan uitdrukkelijk naar: info.in2dance@gmail.com.

13. AVG privacy-wet In2Dance werkt volgens de richtlijnen van de AVG privacy wet (zie bijlage op de website). We bewaren de gegevens die we hebben verzameld van jullie inschrijfformulieren in een Acces-databank. We gebruiken jullie gegevens uitsluitend voor: 

  • Email communicatie omtrent de lessen/optredens/wedstrijden…
  • Telefonische communicatie in geval van nood (bijvoorbeeld ouders bellen als een kind geblesseerd geraakt in de les)
  • Adressen voor het aanvragen van gemeentelijke subsidiering
  • Bank gegevens voor het regelen van de contributie
  • Presentie lijsten

Hebben wij reeds gegevens van u en wilt u deze aanpassen of verwijderen uit ons bestand? Mail dan naar info.in2dance@gmail.com.  Na officiële uitschrijving, worden uw gegevens gewist uit onze databank.

14. Tot slot 

Liefde voor dans staat bij In2Dance, ongeacht je niveau, bovenaan! We delen allemaal dezelfde passie. Veel plezier dus bij In2Dance!!!